Tržní ceny nemovitostí v ČR podle měst
11.1.2018, Ing. David Slavata, Ph.D

V období říjen až prosinec 2017 probíhal průzkum cen bytů, nájmů a rodinných domů v krajských městech ČR. Výzkum probíhal za pomoci studentů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, kteří navštěvovali předměty Oceňování majetku a Ekonomiku a politiku bydlení. První dílčí výsledky tohoto výzkumu jsou shrnuty v následující tabulce.

Aktuální ceny bytů, rodinných domů a nájmů dle šetření v období říjen až prosinec 2017. Nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou zvýrazněny tučně. Nejdráž bylo celkem očekávaně v Praze. Nejlevnější byty a RD se nabízely v Ústí nad Labem. Nejnižší nájmy jsou pak v Jihlavě.

Pokud zjišťujeme výnosnost z pohledu investorů, pak je nejvýnosnější koupit byt v Ústí nad Labem, kde lze očekávat hrubý výnos ve výši 10,23%. Nejnižší výnos je realizován v Brně (překvapivě to není Praha) s hrubým výnosem 3,68%

Ceny bytů, nájmů a rodinných domů k 31.12.2017 v krajských městech ČR:
Město Cena bytu

v tis. Kč na m²

Měsíční nájem

v Kč na m²

Cena RD

v tis. Kč na m²

Praha74,629263,3
Brno48,818033,7
Hradec Králové38,818217,7
Plzeň35,916518,3
Olomouc35,916319,6
Zlín33,914520,6
České Budějovice32,013618,1
Liberec30,713921,7
Karlovy Vary25,715314,2
Jihlava24,213118,1
Ostrava19,113415,0
Ústí nad Labem13,313611,1

SR Index - Aktuální hodnota: 61,93 bodů
11.1.2018, Ing. David Slavata, Ph.D

SR index byl vytvořen jako globální index, který má zobrazovat situaci na českém realitním trhu. Jeho úroveň indikuje to, zda celková situace na realitním trhu inklinuje k nadhodnocení cen bytů v ČR. Index se odvíjí od situace na trhu nemovitostí z doby finanční krize v roce 2008, kdy byla jeho úroveň stanovena na 100 bodů. Čím více se tedy hodnota SR indexu blíží 100, tím více hrozí vznik realitní bubliny. Index je vytvořen váženým průměrem při použití základních ekonomických ukazatelů v oblasti stavu realitního trhu. Jedná se o PE ratio, Housing Debt to Income ratio a Gros Rental Yields ratio. SR index tedy zohledňuje cenu nemovitostí, výnos nemovitostí, příjem domácností, aktuální hypotéční úrok a splátku hypotéky. SR index byl vytvořen autorem těchto stránek na základě vlastních dlouholetých zkušeností v segmentu realit.