Zemědělské dotace

 

Jednotná platba na plochu pro rok 2017 činí 3372,06Kč/ha

Zemědělské dotace platné v roce 2017 pro ekologické zemědělství a dotace v rámci agroenviromentálních opatření:

Níže jsou uvedeny sazby dotací, které jsou vypláceny ročně při splnění podmínek ekologického zemědělství. V prvním sloupci je uvedena částka platná pro zemědělce v přechodném období (PO), v druhém sloupci pro zemědělce v režimu ekologického zemědělství (EZ). Pokud u dané kultury není uvedena částka, nejsou dotace v rámci ekologického zemědělství poskytovány.

Zemědělská kultura

 • orná půda                                                                                          PO                           EZ
  • standardní orná půda
   • pěstování zeleniny nebo speciálních bylin                 536 EUR                466EUR
   • pěstování trav na semeno                                              265EUR                 180EUR
   • pěstování ostatních plodin                                            245EUR                 180EUR
   • pěstování jahodníku                                                       669EUR                 583EUR
  • travní porost                                                                             79EUR                    69EUR
  • úhor                                                                                             34EUR                  29EUR
 • trvalý travní porost                                                                        84EUR                   83EUR
 • trvalá kultura
  • vinice                                                                                        900EUR                 845EUR
  • chmelnice                                                                                900EUR                 845EUR
  • ovocný sad
   • ovocný sad intenzivní                                                      825EUR               779EUR
   • ovocný sad ostatní                                                           424EUR               424EUR
   • krajinotvorný sad                                                             165EUR                165EUR
  • školka
  • rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích
  • jiná trvalá kultura
 • ostatní kultura
  • zalesněná půda
  • rybník
  • mimoprodukční plocha
  • jiná kultura

Pro rok 2017 byl stanoven kurz 27,021 CZK/EUR