VŠB-UNI index

BYTY prodej

BYTY nájem

RD prodej

PRÁCE

Odhad tržní ceny nemovitostí Byty - prodej Byty - nájem Rodinné domy - prodej Pozemky - prodej
průměrná cena v Kč za m² stávající

novostavby

stávající

novostavby

stávající

novostavby

stavební

zemědělské

Odhad tržní ceny práce Hodnota práce
průměrná měsíční mzda Kč Nekvalifikovaná zaměstnání Kvalifikovaná zaměstnání Vysoce kvalifikovaná zaměstnání Průměr všech zaměstnání